Dịch vụ Tư vấn

Tư vấn miễn phí các loại giếng, máy bơm, giếng, giá cả. Tư vấn về bể lọc. Xử lý về nước giếng khoan

Máy bơm & Thiết bị lọc nước

Cung cấp máy bơm hút sâu đẩy cao, máy chìm. Thực hiện lọc nước giếng khoan gia đình, công nghiệp

thủ tục làm sổ đỏ

 Việc xây dựng công trình khoan thường bao gồm 3 quá trình cơ bản.

  1. Phá hủy đất đá: quá trình tạo nên lỗ khoan tiến sâu vào lòng đất theo thiết kế bằng các phương pháp khoan như khoan xoay, khoan đập hoặc phối hợp đập - xoay.
  2. Vận chuyển đất đá đã bị phá hủy lên bề mặt đất: làm sạch giếng khoan để tránh mùn khoan cản trở việc phá hủy đất đá tiếp theo trong khi tạo giếng khoan bằng các biện pháp cơ học, thủy lực, khí nén v..v..
  3. Gia cố thành giếng khoan: là áp dụng các biện pháp chống sập lở thành giếng khoan trong quá trình khoan tạo lỗ và sử dụng giếng khoan bằng nước rửa giếng hoặc ống chống hay vật liệu trám xi măng giếng.